< Terug naar hoofdpagina

PERSBERICHT - 21 oktober 2020:

Natuurlijke tijd: hoognodige en eenvoudige stap naar een gezondere samenleving


Europese en Noord-Amerikaanse ngo's en pleitbezorgers voor een gezond tijdenbeleid hebben de International Alliance for Natural Time opgericht. Gesteund door gerenommeerde wetenschappers en experts op het gebied van chronobiologie, neurowetenschappen, economische en sociale wetenschappen, benadrukken zij het belang van natuurlijke tijd voor de gezondheid, de veiligheid, het onderwijs, de economie en het milieu. Ze dringen er bij regeringen op beide continenten op aan om zo snel mogelijk permanente, op de zon gebaseerde tijdzones te herstellen, bij voorkeur vóór maart 2021.


Slaaptekort zeer schadelijk

Verkeerd ingestelde klokken dwingen een groot deel van de bevolking veel te vroeg wakker te worden, wat leidt tot structureel slaapgebrek en verstoring van onze aangeboren biologische klokken. Ons circadiane systeem dat al onze lichaamsprocessen aanstuurt en ons dag/nacht ritme regelt, volgt het plaatselijke daglicht – en niet de klok op je mobiel. Het negeren van deze realiteit heeft zeer schadelijke gevolgen voor de kwaliteit van de slaap, onze mentale en fysieke gezondheid, onze prestaties op het werk, op school en in het verkeer en hiermee op onze gehele economie.

Slaaptekort kost ons, voorzichtig geschat, minstens 1% van het jaarlijkse bruto binnenlands product; meer dan € 165 miljard in de Eurozone en meer dan $ 200 miljard in de VS. Bovendien verhogen vooruitgezette klokken de vraag naar zowel extra ochtend-verwarming als avond- airconditioning, wat de energiekosten, afval en vervuiling verhoogt.


De natuurlijke tijd en tijdzones

In te veel landen ondervinden mensen ernstige gevolgen omdat de sociale klok afwijkt van de natuurlijke tijd. Deze afwijking blijkt een enorm negatieve impact te hebben op onze gezondheid, veiligheid, onderwijs, werk, economie en zelfs het milieu. Op alle relevante gebieden is de consensus van experts duidelijk: klokken moeten permanent de natuurlijke tijd weergeven. Dat is de tijd die gebaseerd is op de 24 geografisch meest geschikte, op de zon gebaseerde tijdzones.

Helaas zet het grootste deel van Europa en Noord-Amerika de klok nog steeds elk voorjaar een uur vooruit, waardoor ze een voor de bewoners niet alleen onnatuurlijke maar vooral ook ongunstige (oostelijke) tijdzone hanteren. Daar komt bovenop dat het grootste deel van West-Europa (Benelux, Frankrijk en Spanje) sinds de Tweede Wereldoorlog de Midden-Europese tijd volgt, wat nóg een extra uur ongunstig verschil oplevert.

De natuurlijke tijd is echter voor Benelux, Frankrijk, Spanje en het Verenigd Koninkrijk de West-Europese Tijd (UTC); voor Duitsland, Polen tot en met Italië de Midden-Europese Tijd (UTC + 1); en voor Portugal, Ierland en IJsland de Azoren Tijd (UTC-1). In het brede Noord-Amerika moet elke staat en provincie de eigen permanente standaardtijd herstellen (de enige weg die door de Uniform Time Act van 1966 is toegestaan).


Voor gezondheid én economie

De Alliantie voorziet burgers en politici van betrouwbare informatie over het belang - vooral tijdens COVID - om permanent terug te keren naar op de zon gebaseerde tijdzones. Ze vragen de Europese nationale autoriteiten en de staats-/ provinciale en federale regeringen van Noord-Amerika om het beschikbare wetenschappelijke bewijs en de praktijkervaringen te erkennen, klokschakelingen af te schaffen en de natuurlijke tijdzones te herstellen, bij voorkeur vóór de volgende geplande klokschakeling in maart 2021.


Referenties

Deskundigen hebben zich herhaaldelijk uitgesproken tegen de zogenaamde ‘zomertijd’ (Daylight Saving Time of DST) en de seizoensgebonden klokschakelingen.

- In 2019 pleitten de European Sleep Research Society (ESRS), de European Biological Rhythms Society (EBRS) en de Society for Research on Biological Rhythms (SRBR) in een gezamenlijke verklaring aan de Europese Commissie voor de invoering van een meer natuurlijke tijd.

- Kort daarna volgt een uitgebreide positieverklaring van de SRBR, met de aanbeveling om terug te keren naar een meer natuurlijke tijd "waarbij de zonnekloktijd het meest overeenkomt met de sociale kloktijd".

- Later dat jaar beveelt de Canadian Society for Chronobiology (CSC) in haar standpuntbepaling aan: "Wij steunen de overgang naar een permanente tijd. Daarbij moeten we echter de standaardtijd aannemen, niet daylight saving time (‘zomertijd’)”

- In 2020 publiceert ook de American Academy of Sleep Medicine (AASM) een standpuntverklaring en persbericht, waarin ze stelt: "Permanente standaardtijd, het hele jaar door, is de beste keuze die het meeste aansluit bij onze circadiane slaap-waakcyclus". Hun verklaring wordt onderschreven door 21 andere organisaties voor gezondheid, veiligheid en onderwijs.

- Al in 2018 pleitten de Nederlandse vereniging voor Slaap-Waak Onderzoek (NSWO) en de Slaapgeneeskunde Vereniging Nederland (SVNL) in een gezamenlijk standpunt voor: Zomertijd afschaffen. De Duitse Vereniging voor Slaaponderzoek en Slaapgeneeskunde (DGSM) nam dezelfde stelling in.

- Op 15 oktober 2019 concludeert het RIVM in haar rapport ‘Standaardtijd, zomertijd en gezondheid’ duidelijk: klokschakelingen zijn ongezond, standaardtijd (UTC+1) is beter voor de volksgezondheid dan de ‘zomertijd’ (UTC+2) en het zou nóg beter zijn als Nederland de eigen geografische tijdzone (UTC) hanteert.